Tomatmalen Tuta absoluta

Tuta absoluta är en skadegörare på tomat som härstammar från Sydamerika och som spred sig till Europa år 2006. Den förekommer i alla länder i medelhavsområdet och den har snabbt blivit en av de viktigaste skadegörarna på tomat. T. absoluta kan sprida sig till finländska odlingar med tomatfrukter från utlandet.

Värdväxter

  • Den viktigaste värdväxten är tomat.
  • Den förekommer också på paprika och aubergine och den har också påträffats på potatis. Den kan också leva på andra potatisväxter ( Solanaceae).

Utbredning

  • Härstammar från Sydamerika.
  • Förekommer också i länderna i medelhavsområdet. Flera observationer och förekomster också på annat håll i Europa.

Kännetecken

Äggen från T. absoluta är ljusa eller gula till färgen. De är 0,4 mm långa och förekommer vanligen på undre sidan av bladen. Larverna är 0,9-7,5 mm långa och ljusa, grönaktiga eller rödaktiga till färgen och huvudet är mörkt. Puppstadiet är mörkbrunt. Vuxna individer av T. absoluta är 1 cm långa och brungrå till färgen.

Skadebild

Larverna till T. absoluta äter växtcellvävnad inuti bladen eller stjälken och hämmar så växtens assimilering. Larverna kan också leva i tomatfrukternas ytskikt och gör så frukterna odugliga som handelsvara. Vuxna tomatmalar orsakar inga skador på växten.

Livscykel och spridning

Honan till T. absoluta lägger efter parningen upp till 260 ägg på ytan till växten. Larven som kläcks ur ägget gräver sig snabbt in i bladet, stjälken eller frukten. Larven förpuppas vanligen på ytan till växten eller i marken.

Tomatmalarna flyger korta sträckor såsom inom en odling eller mellan odlingar.

I tomatfrukter importerade från utlandet förekommer sporadiskt larver av T. absoluta. Med frukterna kan malen komma i närheten av en odling eller rentav ändra fram till odlingen.

Förhindrande och bekämpning

T. absoluta får inte förekomma på saluhållna tomatplantor, men för tomatfrukter har inte fastställts några begränsningar.

Eftersom T. absoluta inte konstaterats i Finland, har vi ingen erfarenhet av bekämpning av den i våra förhållanden. För närvarande lönar det sig för odlarna att försöka förhindra att Tuta absoluta eventuellt sprider sig till odlingen.

Anmälningsskyldighet

T. absoluta klassificeras inte som farlig växtskadegörare och man behöver inte anmäla om förekomsten till växtsundhetsmyndigheterna. Den får i varje fall inte finnas i plantmaterial som är till salu.

Förhindrande och bekämpning

För bekämpning av T. absoluta kan användas många biologiska och kemiska metoder och bland annat feromonfällor. För att kunna utrota den i odlingen måste man ändå hålla ett avbrott i odlingen till exempel vintertid. T. absoluta klarar sig inte på friland vintertid.


tuta_miinaajakaytava_111118_jp.jpg : 62Kb  
Larver av tomatmalen Tuta absoluta har minerat ett tomatblad och efterlämnat ett typiskt mönster. Bild: Jari Poutanen, Evira.

feromoniansa_111118_jp.jpg : 63Kb  
Limfälla som används vid kontroll av förekomsten av Tuta absoluta. Feromonet i fällan drar hannarna till sig. Bild: Jari Poutanen, Evira.