Farliga växtsjukdomar och skadedjur

Farliga växtsjukdomar och skadedjur är i lagstiftningen definierade växtskadegörare som orsakar ekonomiskt betydande skador inom jord- och skogsbruk eller trädgårdsproduktion. Nedanför uppräknats de viktigaste farliga skadegörare i Finland.

Anmälningsplikt

Farliga växtskadegörare får inte förekomma på produktionsplatser eller i växter som säljs, importeras eller exporteras. Om du hittar eller misstänker att du har hittat en farlig växtskadegörare är du skyldig att anmäla om det till en växtinspektör vid Evira eller ELY-centralen på ditt område.

Potatis- och sockerbetsproduktion

Skogs- och trävaruproduktion

Trädgårdsproduktion på friland

Växthusproduktion

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser