Långhorningen Anoplophora glabripennis

Den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis är en skalbagge som har klassificerats som farlig skadegörare på lövträd. Den hotar att sprida sig från Asien till Europa via emballage av trä. Emballage för stenmaterial är särskilt farligt eftersom stenmaterial ofta importeras från Kina. Långhorningen Anoplophora glabripennis har påträffats i flera EU-länder i emballage för stenmaterial.

Se anvisningarna: Då du misstänker att du påträffat en asiatisk långhorning

I Finland påträffades i oktober 2015 den första förekomsten av asiatisk långhorning. Förekomsten ligger i områdena Östra Haxböle och Kungsbacka i Vanda. Evira kontrollerar som bäst hur omfattande förekomsten är. Kartläggningen framskrider som planerat och de kontaminerade träden fälls under vintern, då det inte föreligger någon risk att skadegöraren sprider sig.

Då man påträffar långhorningar eller misstänker att sådana förekommer ska man utan dröjsmål kontakta Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Aktuellt om långhorningen

 

 

Anmälningsskyldighet

Om du påträffar eller misstänker att du påträffat asiatiska långhorningar, ska du utan dröjsmål kontakta Evira (kasvinterveys@evira.fi). Ta långhorningen du påträffat helst levande tillvara till exempel i en glasburk.

 

 

Mer information på vår webbplats

Mer information om andra webbplatser