Då du misstänker att du påträffat en asiatisk långhorning

Om du misstänker att du påträffat en asiatisk långhorning eller skador som den orsakat, ska du agera på följande sätt:

Asiatiska långhorningen är en skadegörare som härstammar från Kina och som angriper lövträd och medför att träden dör. Man försöker utrota den i Finland och därför ska alla observationer anmälas till Evira.

1. Lever insekten inuti lövträd eller -buskar?

Asiatiska långhorningen lever inte på barrträd.

2. Motsvarar insektens utseende följande kännetecken?

Kännetecken på en vuxen insekt

  • Stor: kroppen 2.5-3.5 cm lång
  • Svart och glansig med vita prickar
  • Randiga känselspröt som är längre än kroppen

 

Aasianrunkojäärä

Några i Finland levande skalbaggsarter påminner om asiatiska långhorningen (se bilderna nedan). Arterna på bilderna lever ändå enbart på barrträd. Bockarna är svarta eller gulsvarta. Granbocken påminner mest om asiatiska långhorningen, eftersom den är stor och svart. Den har ändå gulgrå mönstring på ryggen, inte tydliga vita prickar. Större timmermannen har långa känselspröt, men den är brunaktig, inte glänsande svart.

Granbock

Monochamus urussovii

Kronbock

Monochamus galloprovincialis

 Större timmerman

Acanthocinus aedilis 

 Tallbock

Monochamus sutor

  /files/images/kasvit/kasvinterveys/runkojaarat/aasianrunkojaara/idanraatali.jpg : 70Kb

  /files/images/kasvit/kasvinterveys/runkojaarat/aasianrunkojaara/ranskanraatali.jpg : 53Kb

 sarvijaakko

  /files/images/kasvit/kasvinterveys/runkojaarat/aasianrunkojaara/suutari.jpg : 115Kb

Vitaly Gumenuk, Bugwood.org

Gyorgy Csoka, Bugwood.org

Jari Poutanen, Evira

Stanislaw Kinelski, Bugwood.org

  

3. Inom buffertzonen bes också om anmälningar av skador på stammen.

 

 Utgångar som en vuxen insekt gjort

  • Diametern 1 cm
  • Runt hål

vioitus rungossa

Foto Ulla Oksanen.

 

 Äggläggningshål

  • Diametern 1 cm
  • Ovalt eller D-format hål med ett snitt mitt på

munintareikä

Foto Kati Lankinen.

 

4. Anmäl en misstanke om förekomst av asiatisk långhorning till Evira.

Lägg en vuxen långhorning levande i en glasburk, från vilken den inte har möjlighet att rymma. Asiatiska långhorningen kan gräva sig ut ur en plastpåse.

Lämna en anmälan om observationen till Evira på adressen kasvinterveys /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb  evira.fi. Sänd också via e-post en bild av långhorningen eller skadan den orsakat.

5. Växtinspektören gör vid behov ett besök på ort och ställe för att verifiera observationen och ta prover. Inspektionen och analyseringen av proverna är gratis.