Långhorningen Anoplophora glabripennis

Den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis är en skalbagge som har klassificerats som farlig skadegörare på lövträd. Den hotar att sprida sig från Asien till Europa via emballage av trä. Emballage för stenmaterial är särskilt farligt eftersom stenmaterial ofta importeras från Kina. Långhorningen Anoplophora glabripennis har påträffats i flera EU-länder i emballage för stenmaterial.

Levande asiatiska långhorningar som följt med försändelser av stenvaror från Kina har hittats i Finland. I Finland påträffades i oktober 2015 den första förekomsten av asiatisk långhorning.

Om du påträffar eller misstänker att du påträffat långhorningar av arten Anoplophora glabripennis, ska du omedelbart informera Livsmedelssäkerhetsverket Evira om detta.

Den asiatiska långhorningen Anoplophora chinensis är besläktad med Anoplophora glabripennis och ser också likadan ut som den. Anoplophora chinensis har i EU-länderna påträffats i lönnplantor som importerats från Kina. 

 

Aasianrunkojäärä

 Värdväxter

 • Al (Alnus spp.) 
 • Alm ( Ulmus spp.)
 • Ask (Fraxinus spp.)
 • Asp, poppel (Populus spp.)
 • Björk (Betula spp.)
 • Hassel ( Corylus spp.)
 • Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
 • Lind ( Tilia spp.)
 • Lönn  (Acer spp.)
 • Pil (Salix spp.)
 • Päron (Pyrus spp.)
 • Äppel ( Malus spp.)

Utbredning

 • Europa: Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Österrike
 • Länder utanför Europa: USA, Kanada, Kina, Sydkorea, Nordkorea

Kännetecken (vuxen skalbagge)

 • Stor: kroppen 2,5–3,5 cm lång
 • Svart, glansig med vita prickar
 • Randiga känselspröt som är längre än kroppen

Symptom

 • I emballage av trä: Larvgångar och gnagspån
 • I växter:
 • Runda utgångshål (diameter 1 cm) i trästammen och grenar över 1,5 m över marken
 • Gnagspån vid roten
 • Larvgångar under barken
 • Sprickor i barken och klenvuxenhet
 • Torra kvistar
 • Träd som dör

Livscykel och spridning

 • Långhorningen Anoplophora glabripennis lägger ägg i trädstammen. Som värdväxter använder den både friska och försvagade träd.
 • Larven utvecklas inne i stammen och gnager stora gångar i träet. Larven är ljus till färgen och 5 cm lång som färdigvuxen.
 • Larven förpuppar sig inne i stammen. När den vuxna långhorningen har kläckts kommer den ut genom ett utgångshål som den gör.
 • Den vuxna långhorningen använder blad och bark av lövträd som näring. Långhorningen flyger i allmänhet inte långt från det träd där den kläcktes.
 • Livscykelns längd är beroende på klimatet. I ett varmt klimat är utvecklingen snabbare än i ett svalt klimat. I norra Kina tar det två år för en generation att utvecklas från ägg till fullbildad.
 • Anoplophora glabripennis sprids i första hand via emballage av trä.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • Alla företag som hanterar emballage av utländskt trä ska granska emballagen för symptom på långhorningar.
 • Särskild uppmärksamhet ska fästas vid emballage för stenmaterial som importerats från Kina.
 • Importerade plantor av japansk lönn (Acer palmatum) är förenade med en risk för spridning av Anoplophora glabripennis besläktade art långhorningen Anoplophora chinensis. Plantorna bör observeras för tecken på långhorningar.

Anmälningsskyldighet

Om du påträffar eller misstänker att du påträffat långhorningen Anoplophora glabripennis, ska du omedelbart informera Evira (kasvinterveys at-merkki.gif : 1Kb evira.fi) om detta.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER