Beredskapsplaner för växtskadegörare

Evira lägger fram beredskapsplaner för de viktigaste farliga växtskadegörarna med avseende på den finländska växtproduktionen och skogsbruket. Planerna (på finska) innehåller de åtgärder som ska vidtas då farliga växtskadegörare påträffas i odlingarna eller naturen.