Bronsfläckvirus på tomat

Bronsfläckvirus på tomat

Bronsfläckvirus på tomat (Tomato spotted wilt tospovirus, TSWV) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Finland utgör en skyddad zon för bronsfläckvirus på tomat i EU. Viruset förekommer speciellt i prydnadsväxter och grönsaksväxter som odlats i växthus. Symptomen är mycket varierande. Viruset sprids med angripna växter och tripsar.

I Finland konstaterades flera fall av bronsfläckvirus på tomat år 2009, men under de tidigare åren har det påträffats mer sällan.

Mer information och bilder i Eviras broschyr (pdf, 87 kb)