Bronsfläckvirus på tomat

Bronsfläckvirus (Tomato spotted wilt virus, TSWV) hos tomat orsakar bronsfläcksjuka hos många kruk- och gruppväxtarter samt hos grönsaksväxter. Viruset sprids till odlingarna i huvudsak med plantor av prydnadsväxter. Inom en odling sprids det i synnerhet av kalifornisk trips. Bronsfläckvirus hos tomat förekommer i många länder, även i Finland. Det får inte förekomma i vissa växtarters plantor som är till salu.

Värdväxter och betydelse

 • Orsakar skördeförluster genom att de förstör prydnadsväxternas utseende och grönsakernas säljbarhet.
 • Viktiga värdväxter
  • Bland prydnadsväxter ampeldiana, krysantem, lobelia (rums)cineraria och stjärnöga
  • Bland grönsaksväxter paprika och tomat

Utbredning

 • Påträffas världen över.
 • Förekommer också i Finland.

Symtom

 • Orsakar typiska virussymtom på blad, såsom ringformade fläckar och figurer samt mosaikmönster.
 • Kan också vara symtomfri, särskilt i plantmaterial.

Biologi och spridning

 • Sprider sig till odlingar via infekterat plantmaterial.
 • Vektor i synnerhet kalifornisk trips (Frankliniella occidentalis).

Anmälningsplikt

Bronsfläckvirus hos tomat får inte förekomma i plantor till salu av följande arter: krysantem, melon, aubergine, paprika, potatis, sallat, lyckliga Lotta, selleri, tomat och tobak.

Förekomst i andra växter och växtprodukter behöver man inte anmäla till växtsundhetsmyndigheterna.