Bekämpning av koloradoskalbaggar är myndighetsarbete – Evira ger handledning

Koloradoskalbaggen är en växtskadegörare som ska utrotas. Därför bestämmer växtskyddsmyndigheterna vilka bekämpningsåtgärder som ska vidtas. De kemiska och/eller mekaniska metoder som ska användas vid bekämpningen väljs från fall till fall. Evira eller TE-centralen ger odlaren ett skriftligt bekämpningsbeslut om bekämpning av koloradoskalbaggarna.

För att bekämpningen ska lyckas är det ytterst viktigt att potatisblasten granskas efter bekämpningsåtgärderna. Granskningen av blasten ska fortsätta varje vecka ända tills potatisen tas upp. Potatisblasten får inte förstöras runt förekomsten av koloradoskalbaggar. Potatisväxterna runt förekomstplatsen fungerar som lockbete och hindrar på så sätt de skalbaggar som överlevt bekämpningen från att ge sig iväg någon annanstans.

På alla platser där koloradoskalbaggar förekommit sätter man åtminstone litet potatis som lockbete följande vår. Då de individer som övervintrat kommer upp ur jorden stannar de hos de växter som fungerar som lockbete och äter och lägger sina ägg där. Där är det lätt att bekämpa dem. Om ingen potatis genast finns tillgänglig flyger skalbaggarna iväg för att söka potatis som den kan ha som föda och äggläggningsplats. Då sprids skalbaggarna till nya områden, vilket försvårar bekämpningen.