Om du misstänker att du hittat koloradoskalbaggar:

ta vara på de misstänkta skalbaggarna, anmäl observationen och vänta på att en inspektör kommer på besök!

Vuxna baggar och larver äter först hål i potatisbladen, senare resten av bladen tills endast bladnerverna återstår och då är baggarna lätta att upptäcka. I köksträdgårdar förekommer många andra allmänna insekter som äter blad av växter. Koloradoskalbaggarna äter endast blad av potatis eller andra potatisväxter (familjen Solanaceae).

Om du misstänker att du hittat koloradoskalbaggar, ta vara på skalbaggarna så att observationen kan verifieras. Lägg den misstänkta vuxna skalbaggen, larven eller gruppen med ägg på ett blad till exempel i en glasburk och lägg med potatisblad som föda. Inspektören artbestämmer skalbaggen.

Märk ut platsen där skalbaggen hittades på åkern med en käpp så att platsen senare kan hittas. Trampa inte ned eller blanda om i växtligheten. Avbryt arbetet på potatisåkern tills du har anmält observationen till en växtinspektör och diskuterat situationen. 

Lämna så fort som möjligt en anmälning om din observation till Eviras observationsanmälningstelefon 040 801 4407 (kl. 10-18). Inspektören kommer vid behov till ort och ställe för att säkerställa observationen. Om det rör sig om koloradoskalbaggar, ger inspektören anvisningar om vad som därefter skall göras.

Kontrollera din potatisblast en gång i veckan med början från midsommar. Kontrollera också blast som lämnats kvar på redan upptagna skiften eller blast som växt upp på nytt. Koloradobaggen äter nämligen gärna också sådan blast. Information om de områden där koloradoskalbagge förekommit i Finland finns på Eviras webbsidor.