Minerarflugor

Nervminerarfluga på krysantem ( Liriomyza huidobrensis) och floridaminerarfluga ( Liriomyza trifolii) är farliga växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet. Larver av minerarflugor skadar bladen på många växthusväxter genom att minera bladen.

Nervminerarfluga eller floridaminerarfluga påträffas årligen i växthusodlingar i Finland. Minerarflugorna sprids i odlingarna med utländskt plantmaterial.

 

 


miina_jp.jpg : 729Kb  

Larver av minerarflugor skadar växter genom att minera bladen. Bild: Jari Poutanen, Evira.


imentavioitus_jp.jpg : 803Kb   
Minerarflugans sugskador syns som små prickar i bladen. Bild: Jari Poutanen, Evira.