Mörk ringröta

Mörk ringröta (Ralstonia solanacearum) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Mörk ringröta är en bakteriesjukdom som förstör potatisknölarna. Symptomen påminner om symptomen på ljus ringröta. I en knöl som förstörts av sjukdomen syns kärlringen tydligt mörkfärgad. Sjukdomen sprids via bevattningsvatten samt följer latent med potatisknölar.

I Finland har mörk ringröta aldrig påträffats i produktionen eller i importerad potatis.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS