Nekrosfläckvirus på balsamin

Nekrosfläckvirus på balsamin

Nekrosfläckvirus på balsamin (Impatiens necrotic spot tospovirus, INSV) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Det förekommer speciellt i kruk- och gruppväxter. Typiska symptom är ringformade fläckar och mönster på bladen. Viruset sprids med angripna växter och tripsar.

Finland utgör en skyddad zon för nekrosfläckvirus på balsamin i EU. Viruset påträffas dock nästan årligen i växthusodlingar, till vilka det sprids med plantmaterial från andra EU-länder.

Mer information och bilder i Eviras broschyr (pdf, 83 kb)begonia_120203_uo.jpg : 72Kb
Symptom av nekrosfläckvirus på balsamin i Begonia. Bild: Ulla Oksanen, Evira


kalanchoe_120307_ta.jpg : 52Kb  
Symptom av nekrosfläckvirus på balsamin i Kalanchoë. Bild: Terhi Andström, Evira