Palmtrips

Palmtrips ( Thrips palmi) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Palmtrips skadar många prydnads- och grönsaksväxter som odlas i växthus genom att den suger näring ur bladen. Dessutom sprider den virussjukdomar på växter. Palmtrips är svår att upptäcka eftersom den gömmer sig på skyddade platser på växterna och sprids därför lätt med växterna.

Palmtrips påträffas slumpmässigt i importerade snittorkidéer. I Finland har palmtrips aldrig påträffats på en produktionsplats.