Papaya ringspot virus

Papaya ringspot virus, PRSV, är en växtskadegörare som skall utrotas och då man misstänker förekomst av viruset skall man utan dröjsmål kontakta växthälsomyndigheterna. Viruset PRSV är en skadegörare på papaja och gurkväxter. Hos gurkväxter orsakar det bland annat mosaikmönstrade blad och missbildade och fläckiga frukter. Skördeförlusterna är betydande.

Värdväxter

  • Gurkväxter (biotyp W och biotyp P)
  • Papaja (biotyp P)

Utbredning

  • Stor utbredning i Asien, Syd-, Central- och Nordamerika, Karibien och Oceanien
  • I Europa i: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, även ett fynd i Polen
  • I Finland har PRSV konstaterats i en odling år 2011.

Symptom

Symptom som viruset orsakar hos gurkväxter är bland annat mosaikmönstrade blad och missbildade och fläckiga frukter. Viruset kan orsaka en betydlig minskning av mängden handelsduglig skörd.

Biologi och spridning

Viruset PRSV hör till gruppen potyvirus och sprids med bladlöss. Då en bladlus äter av en infekterad växt kan viruset mycket snabbt överföras från växten till bladlusen. Bladlusen kan ändå inte överföra viruset någon längre tid.

Viruset PRSV sprider sig också i växtsaften och då sprider skötselåtgärderna viruset. Viruset sprids inte med frön.

Anmälningsskyldighet

Om du misstänker förekomst av viruset PRSV, skall du kontakta växthälsomyndigheterna:  kasvinterveys at-merkki.gif : 1Kb evira.fi.  

Förhindrande av spridning och bekämpning

Eviras anvisningar om hur man förhindrar att potyvirus sprider sig i en grönsaksodling

prsv_epamuodostuma.jpg : 23Kb

prsv_mosaiikki2.jpg : 77Kb