Päronpest

Päronpest (Erwinia amylovora) är en förödande bakteriesjukdom som förekommer i vissa växter av familjen Rosaceae. Symptomen är att skotten vissnar och svartnar och att växten dör. Sjukdomen sprids med angripna växter och insekter. Päronpesten är allmänt förekommande i flera EU-länder. Finland utgör en skyddad zon för päronpest i EU, varför värdväxter till päronpest får importeras till Finland enbart från andra skyddade zoner eller buffertområden där päronpest inte förekommer.

Värdväxter

Tulipolte

 • Äppelträd ( Malus spp.)
 • Päron ( Pyrus spp.)
 • Rosenkvitten ( Chaenomeles spp.)
 • Häggmispel ( Amelanchier spp.)
 • Hagtorn ( Cratageus spp.)
 • Oxbär ( Cotoneaster spp.)
 • Rönnar ( Sorbus spp.)
 • Kvitten ( Cydonia spp.)
 • Japansk mispel ( Eriobotrya spp.)
 • Mispel ( Mespilus spp.)
 • Eldtorn ( Pyracantha spp.)
 • Lagermispel ( Photinia davidiana)

Aronia –släkten är också utsatt för päronpest. Tillsvidare finns det inga begränsningar för införsel av släktens växter rörande päronpest.

Utbredning

 • Ursprungligen från Nordamerika
 • EU länder: Stor spridning i Nederländerna, Bulgarien, Grekland, Cypern och Rumänien. Päronpest förekommer i alla EU-länderna.
 • Länder utanför EU: Stor spridning i till exempel USA och Kanada. Förekommer i flera länder utanför Europa och i Europa.

Symtom

 • I brist på vatten böjs de unga skottens spetsar först nedåt som en herdestav
 • På bladen bildas nekrotiska områden eller också svartnar bladskaften och mittnerven
 • Till slut vissnar, svartnar och dör skotten med början från spetsen
 • De slokande blomställningarna, vissnade bladen och skrumpna, svartnade frukterna sitter kvar på skotten
 • De döda skotten är sega och böjliga
 • Sjukdomen sprids småningom till grövre kvistar och på stammen bildas nekrosfläckar
 • Från kanterna av fläckarna utsöndras under varma och fuktiga förhållanden bakterieslem i form av ljusa droppar
 • Under fläckarna blir veden brun

Biologi och spridning

 • Päronpest orsakas av bakterien Erwinia amylovora
 • Växter smittas av päronpest via blommor, vattenporer och klyvöppningar, korkporer eller mekaniska skador
 • I växten förökas bakterien i veddelens kärl. Bakterierna täpper till kärlen så att vätsketransporten förhindras
 • Päronpestbakterien övervintrar i växternas vävnader
 • Den kan också överleva några månader i torkat bakterieslem och i torr jord
 • Päronpestbakterien förökar sig bäst i varma och fuktiga förhållanden
 • Päronpesten sprids med bakterieslem, som utsöndras från angripna växter, via insekter, fåglar, människor och regndroppar
 • Speciellt pollinerande insekter sprider effektivt sjukdomen
 • Päronpestbakterierna kan spridas långa sträckor med vinden via partiklar och vattendroppar i luften samt med plantmaterial

Förhindrande av spridning samt bekämpning

Finland utgör skyddszon i EU beträffande päronpest. Inom skyddszonen måste spridning av sjukdomen förhindras och förekomster bekämpas. Päronpestens värdväxter får importeras från andra EU-länder endast från områden som är fria från päronpest, dvs. från andra skyddszoner samt från buffertzoner. Växterna måste ha ZP-växtpass som anger deras ursprung.
Från länder utanför EU är import av päronpestens värdväxter i huvudsak förbjuden.

Anmälningsskyldighet

Alla upptäckter av och misstankar om päronpest ska utan dröjsmål anmälas till Eviras enhet för växthälsa (kasvinterveys at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi).

 

Mer information på vår webbplats

 

Mer information på annan webbplats

pict0097.jpg : 439Kb

Insjuknat päronträd: skotten har svartnat och dött (päronträd)

Bild: Magnus Gammelgaard
Förstora bilden

bakteerilima.jpg : 2316Kb

Tidigt symptom: det unga skottet dör och blir bågböjt (päronträd)

Bild: Magnus Gammelgaard
Förstora bilden

Päronpest orsakar till exempel att kvistspetsar blir bruna och bakterieslem utsöndras.  Bilder: Kim Tilli och Kati Lankinen, Evira.