När gäller det att misstänka att symptomen beror på päronpest?

Bedömning av tidpunkten när symptom på päronpest kan förekomma

Bilder på päronpest/Flickr

Symptomen på päronpest kräver vissa slags väderförhållanden (temperatur och fuktighet). Förhållandenas lämplighet för utvecklingen av symptom kan bedömas med hjälp av Maryblyt-modellen. I Nordamerika används modellen allmänt för observation och bekämpning av päronpest.

Med hjälp av Maryblyt-modellen bedömer Evira när det är påkallat att göra officiella kartläggningar av päronpest. Med hjälp av uppskattningen kan även producenter börja observera förekomsten av sjukdomen.

Maryblyt-modellen estimerar förekomsten av symptom hos äppelträd. När det gäller andra värdväxter är uppskattningen riktgivande. Uppskattningen är inte heller säker för äppelträd, eftersom modellen ännu inte har testats i finska förhållanden.

Uppskattningen har gjorts på basis av det väderdata som har mätts på Meteorologiska institutets observationsstationer. Punkterna på kartan representerar observationsstationer och punkternas färg berättar vilken situationen är för tillfället:

Genom att klicka på observationsstationspunkten öppnas i webbläsaren ett poppuppfönster med uppgifter om stationens namn, datumet för uppdatering av uppskattningen samt CMS- och CBS-indexen som beskiver inverkan på symtom på päronpest.

Kartan:

Visa mapp i full storlek 

Index som beskriver inverkan på symptom på päronpest (CMS/CBS)

När CMS-indexet är under 100 är förhållandena ännu inte gynnsamma för symptom. När CMS-indexet är 100 men CBS-indexet under 100 kan växterna uppvisa symptom på kanter av gamla nekrosfläckar på stammen. När CBS-indexet är 100 kan växterna uppvisa symptom på skotten. Värdena på bägge indexen stiger när sommaren framskrider. (CMS = canker margin symptoms, CBS = canker blight symptoms).

Mer information juha.tuomola@evira.fi