Plötslig ekdöd

Plötslig ekdöd (Phytophthora ramorum) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Sjukdomen har många olika värdväxter. I Finland påträffas sjukdomen årligen i marknadsövervakningen av plantor av alpros. Dessutom har sjukdomen konstaterats i alprosor i plantskolor. Symptomen är att bladen och skotten har bruna fläckar och att skotten dör.

Utöver alprosor smittar sjukdomen många andra växtarter. Värdväxter är bland annat ek, olvon, ljung, lingon och blåbär. I USA har sjukdomen orsakat skador i ekskogar. Därför kallas sjukdomen plötslig ekdöd.