Potatiscystnematoder

Gul och vit potatiscystnematod (Globodera rostochiensis och Globodera pallida) är sådana farliga växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Potatiscystnematoderna lever i potatisens rotsystem. Om potatis odlas länge på samma plats och det finns potatiscystnematoder där, syns skadorna av nematoderna som fläckar med svag tillväxt, och fläckarna blir större för varje år. Nematoderna sprids med utsädespotatis och jord.

Vit potatiscystnematod har tidigare, i början på 2000-talet, hittats på några potatisgårdar i Satakunta och Tavastland samt sommaren 2012 i Kalajoki i Norra Österbotten. Gul potatiscystnematod förekommer mera allmänt på potatisproduktionsområdena, men i Norra Österbotten har inga förekomster hittats. I produktion av utsädespotatis har potatiscystnematoder aldrig hittats.

För de upptäckta förekomsterna ges bekämpningsbeslut, där åtgärderna består av växtföljd, användning av resistenta sorter, odlingshygien samt marknadsföringsbegränsningar. Bekämpningen av vit potatiscystnematod försvåras av att största delen av de sorter som används inte är resistenta mot vit potatiscystnematod. För kostnaderna vid bekämpning av potatiscystnematoder kan ersättning fås endast på produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (Tyrnävä och Limingo), där potatiscystnematoderna har klassificerats som växtskadegörare som måste utrotas.