Potatiskräfta

Potatiskräfta som orsakas av svampen Synchytrium endobioticum är en växtsjukdom som förstör potatisknölar. Den hör till de farliga växtförstörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003).Symptom på potatiskräfta är svulster med skrovlig yta som bildas på knölens yta. Sjukdomen sprids med förorenad mylla och kan ligga levande i jorden så länge som 20 år. I Finland förekommer potatiskräfta i viss utsträckning på husbehovsodlingar.