Rhizomania i sockerbetor

Rhizomania i sockerbetor (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Symptomen syns i form av tvinvuxna växter i beståndet, och betorna har skäggiga rötter. Sockerbetorna blir små med låg sockerhalt. Sjukdomen sprids effektivt med jord och kan bevaras i jorden i flera år. I Finland har rhizomania aldrig påträffats, och Finland utgör en skyddad zon för rhizomania i EU.