Smaragdgrön asksmalpraktbagge

 (Agrilus planipennis)

Värdväxter

 • Askar Fraxinus spp.
 • Japansk valnöt Juglans ailantifolia
 • Manchurisk valnöt Juglans mandshurica
 • Almarten Ulmus davidiana (inkl. japansk alm)
 • Japansk vingnöt Pterocarya rhoifolia

Utbredning

 • Kanada, USA
 • Kina, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Ryssland, Mongoliet, Taiwan
 • De närmaste observationerna av skadegöraren är från Moskvaområdet

Kännetecken

 • Den fullvuxna skalbaggen är 8,5–14,0 mm lång och 3,1–3,4 mm bred. Kroppen är smal, ryggsidan platt och buksidan välvd. Den fullvuxna skalbaggen är metalliskt grön.

Skador

 • Larverna orsakar skada genom att äta omfattande larvgångar under trädens bark
 • Barken spricker
 • Bladen gulnar och blir bruna
 • Grenar dör
 • Nya skott vid stammens nedre del
 • Hål i stammen där fullvuxna skalbaggar har kommit ut
 • Larvgångar

Livscykel och spridning

 • Honan lägger ägg, ett och ett, i skrymslen i barken.
 • Larverna gräver sig in under barken och utvecklas inne i stammen där de bildar slingrande larvgångar.
 • Förpuppar sig inne i stammen.
 • Den fullvuxna skalbaggen kommer ut ur stammen genom ett D-format hål.
 • Sprids via träemballage och plantor.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • Träemballage och plantor av värdväxter ska granskas med tanke på eventuell förekomst av smaragdgrön asksmalpraktbagge.
   

/files/images/kasvit/kasvinterveys/saarnenjalosoukko/agrilus-planipennis_oikealle.jpg : 12Kb

Vuxen smaragdgrön asksmalpraktbagge. Bild: Daniel A. Herms

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser