Spodoptera frugiperda

Nattflyet Spodoptera frugiperda är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). det sprider sig med utländska grönsaker, frukter och prydnadsväxter. Arten förekommer i Afrika samt Syd- och Nordamerika. 

Spodoptera frugiperda

Bild: Marja van der Straten,

National Plant Protection

Organisation, the Netherlands

 

Vuxna Spodoptera frugiperda

-nattflyn.

Bild: B.R. Wiseman -

USDA/ARS, Tifton (US).

 

 

En feromon-fälla.

Bild: Hanne Rajanen

 

Värdväxter

Nattflyet Spodoptera frugiperda har många värdväxter.

Prydnadsväxter

  • Krysantem
  • Nejlika
  • Pelargon

Grönsaker

  • Gurka
  • Majs
  • Paprika
  • Tomat

Utbredning

  • Förekommer i Afrika samt Syd -och Nordamerika.
  • det har inte påträffats i Finland.

Kännetecken

Det vuxna nattflyet har en längd på cirka 3-4 cm och är grå eller brun till färgen. Larverna är gröna eller bruna och blir 3,5-4 cm långa.

Skador

Larverna äter främst blad, men när de blivit stora, kan de bryta stjälkarna på unga växter.

Levnadscykel och spridning

Vuxna nattflyn lägger på bladundersidorna 100-300 ägg, vilka kläcks efter 2-10 dygn.

Larverna äter till en början tillväxtpunkter eller blad, där de lämnar bladnerverna kvar. De kan också äta så kallade fönstergluggar på bladen.

Larverna förpuppar sig efter 14-21 dygn och oftast i jorden. De vuxna kläcks efter 9-13 dygn. Vuxna nattflyn är aktiva flygare.

Arten kan inte övevintra på friland i Finland.

Anmälningsskyldighet

Om nattflyet Spodoptera frugiperda påträffas eller misstänks bör egna områdets växtinspektör omedelbart kontaktas.

Växtinspektörernas kontaktuppgifter