Tallvedsnematod

Tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus) är en farlig växtförstörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet. Den är en mikroskopiskt liten rundmask som lever i barrträd. Tallvedsnematoden har förorsakat stora skador i barrskogarna i Nordamerika och Asien och det är möjligt för den att leva också i tallar i Finland.

Med tanke på skogshushållningen är det mycket viktigt att förhindra spridningen av tallvedsnematoden i Finland. I syfte att förhindra spridningen av tallvedsnematoden har man fastställt importbegränsningar på barrträ och förpackningsmaterial av trä som förs in i landet. Trots detta påträffas tallvedsnematod årligen i förpackningsmaterial av trä som förs in i landet.

 

Mer information på vår webbplats