Vit krysantemumrost

Vit krysantemumrost ( Puccinia horiana) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet. Symptomen är ljusa, brunaktiga fläckar på ovansidan av krysantemens blad. I gynnsamma förhållanden sprids sjukdomen snabbt i hela krysantemskörden och förstör utseendet på växterna. Den vita krysantemumrosten sprids med angripna växter.

I Finland har vit krysantemumrost i marknadsövervakningen allt emellanåt konstaterats i snittblommor och krukkrysantem. På produktionsplatser påträffas vit krysantemumrost sällan. År 2008 påträffades vit krysantemumrost på fyra plantager i produktionen av snittkrysantem.

 

 


puccinia_h_08_2008.jpg : 1122Kb

Symtom av vit krysantemumrost. Bild: Evira.


puccinia_h_08_2008_2.jpg : 1443Kb
Sporer av vit krysantemumrost på bladens undersida.Bild: Evira.