Laboratorieundersökningar

I Evira undersöks prov i vilka misstänks förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur. Bestämningar av andra än farliga växtskadegörare görs av MTT.

Om du misstänker att det finns farliga växtsjukdomar eller skadedjur i din odling, kontakta ELY-centralen på ditt område eller en växtinspektör på något av Eviras verksamhetsställen. Inspektören gör en inspektion och tar ett prov för att definiera skadegöraren.

Växtinspektörernas kontaktuppgifter  

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER