Registreringsskyldigheterna för plantproducenter

Denna sidan innehåller information om registreringsskyldigheterna för plantskolor och producenter av plantmaterial för växthusväxter som använder växtpass eller plantintyg. Skyldigheterna har mer utförligt beskrevts i anvisning om registreringsskyldigheterna (se länken till höger på sidan).

Skyldigheterna:

1) På produktionsstället finns en person som ansvarar för växtskyddet.

2) Produktionsstället för plantmaterial lämpar sig för verksamheten. Lagerlokalerna lämpar sig för lagring av plantmaterial.

3) Över produktionsstället finns en odlingskarta på vilken man har utmärkt produktionsställena för de växter som kräver ett växtpass.

4) Det finns en förteckning och karta över lagerlokalerna, om lagren är flera till antalet.

5) Köp- och försäljningsföljesedlarna för växterna samt växtpassen och plantintygen förvaras i enlighet med kraven.

6) Växtpass och plantintyg används i enlighet med kraven för plantpartier som säljs.

7) Över produktionen av plantmaterial har uppgjorts odlingsbokföring.

8) Förekomsten av skadegörare kontrolleras minst på ett ungefärligt sätt.

9) Plantmaterialet som säljs uppfyller kvalitetskraven.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS