Kontaktuppgifter

Upprätthållande och analys av provodlingar på fält:
Överinspektör Kaarina Paavilainen, tfn 040 833 24 80
kaarina.paavilainen@evira.fi
 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira 
Utsädeskontroll
PL 111
32201 Loimaa

 

Registreringsärenden (växtförädlarrätt, växtsortlistan, urspungssorter) och växtsortsnämnden: 
Överinspektör Tarja Hietaranta, tfn 050 3443748
tarja.hietaranta@evira.fi, pvr@evira.fi

 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira 
Växtförädlarrätt
PL 111
32201 Loimaa