EFSAn Focal Point -toiminta

Focal Pointit - EFSAn kansalliset yhteyshenkilöt

Focal Pointit toimivat kansallisina koordinaatiopisteinä EFSAn ja kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten, tutkimuslaitosten, kuluttajien ja muiden sidosryhmien välillä. Evira on Suomen virallinen Focal Point ja sen tehtävä on koordinoida tätä työtä Suomessa.

Laboratoriotoiminta

Eviran laboratorioiden toimialaan kuuluvat eläintautien laboratoriodiagnostiikka ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvä analytiikka sekä rehujen, lannoitteiden ja siementen turvallisuuteen ja laatuun liittyvät laboratoriotutkimukset.

Valvonta

Evira johtaa, ohjaa ja kehittää elintarvikkeiden ja maatalouden alkutuotannossa käytettävien tuotteiden valvontaa. Tavoitteena on vaikuttava, tehokas, yhtenäinen ja riskiperusteisesti kohdistettu valvonta koko elintarvikeketjussa.

Tieteellinen tutkimus

Eviran tieteellisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvien ohjeiden kehittämisessä, säädösvalmistelussa ja valvonnan suuntaamisessa.

Riskinarviointi

Riskinarviointi on tieteellinen prosessi, joka sisältää vaaran tunnistamisen, vaaran kuvaamisen, altistuksen arvioinnin ja riskin kuvaamisen.