Eviran hyväksymät laboratoriot

Eviran hyväksymät laboratoriot kansainvälisesti luotettavia

Eviran hyväksymät laboratoriot ovat kansainvälisesti hyväksyttyjen kriteereiden mukaan arvioituja. Arvioinnissa laboratoriot ovat osoittaneet pätevyytensä sekä tulostensa luotettavuuden.
Julkaisut

Tutustu Eviran monipuoliseen julkaisuantiin

Evira julkaisee vuosittain monia tutkimuksia ja raportteja elintarvikkeista sekä eläinten ja kasvien terveydestä ja hyvinvoinnista. Suurin osa näistä on ladattavissa ilmaiseksi.
Laboratoriotoiminta

Laboratoriotoiminta

Eviran laboratorioiden toimialaan kuuluvat eläintautien laboratoriodiagnostiikka ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvä analytiikka sekä rehujen, lannoitteiden ja siementen turvallisuuteen ja laatuun liittyvät laboratoriotutkimukset.
Valvonta

Valvonta

Evira johtaa, ohjaa ja kehittää elintarvikkeiden ja maatalouden alkutuotannossa käytettävien tuotteiden valvontaa. Tavoitteena on vaikuttava, tehokas, yhtenäinen ja riskiperusteisesti kohdistettu valvonta koko elintarvikeketjussa.
Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus

Eviran tieteellisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvien ohjeiden kehittämisessä, säädösvalmistelussa ja valvonnan suuntaamisessa.
Riskinarviointi

Riskinarviointi

Riskinarviointi on tieteellinen prosessi, joka sisältää vaaran tunnistamisen, vaaran kuvaamisen, altistuksen arvioinnin ja riskin kuvaamisen.