Usein luultua, väärin kuultua

Kielsikö Evira päiväkotilapsilta kanelin?

Vastaus: ei kieltänyt. Lue lisää tästä ja muista väärin luulluista asioista.

Tietoaineistot käyttöösi

Eviran tuottama tietoaineisto on julkista. Se on kerätty Eviran päätoiminnoista eli valvonnasta, analytiikasta, diagnostiikasta ja tutkimuksesta.
Valvonta

Valvonta

Evira johtaa, ohjaa ja kehittää elintarvikkeiden ja maatalouden alkutuotannossa käytettävien tuotteiden valvontaa. Tavoitteena on vaikuttava, tehokas, yhtenäinen ja riskiperusteisesti kohdistettu valvonta koko elintarvikeketjussa.
Laboratoriotoiminta

Laboratoriotoiminta

Eviran laboratorioiden toimialaan kuuluvat eläintautien laboratoriodiagnostiikka ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvä analytiikka sekä rehujen, lannoitteiden ja siementen turvallisuuteen ja laatuun liittyvät laboratoriotutkimukset.
Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus

Eviran tieteellisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvien ohjeiden kehittämisessä, säädösvalmistelussa ja valvonnan suuntaamisessa.
Riskinarviointi

Riskinarviointi

Riskinarviointi on tieteellinen prosessi, joka sisältää vaaran tunnistamisen, vaaran kuvaamisen, altistuksen arvioinnin ja riskin kuvaamisen.
Eläinlääkärintoimi

Eläinlääkärintoimi

Suomessa eläinlääkärinammattia saa harjoittaa ainoastaan henkilö, joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi tai jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen.