Jokirapuvesistöjen tutkimukset perusta tuottaville rapukannoille

5.7.2016 08:06

Haitalliseksi vieraslajiksi määritelty täplärapu kaventaa kotoperäisen jokiravun elinmahdollisuuksia, koska se levittää ja ylläpitää rapuruttoa. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laboratoriotutkimukset selvittävät jokirapujen istutusten edellytyksiä. Täpläraputyypin ruttoa löytyy piilevänä lähes kaikista täplärapukannoista, mutta jokiravulle se aiheuttaa aina kuolemaan johtavan taudin. Koska EU:n vieraslajiasetus kieltää täplärapujen istuttamisen ja viljelyn nykyisin myös täpläravun esiintymisalueella, on rapuvesistön hoidossa ainoa vaihtoehto jokirapu.

Suomessa tavataan kahta eri rapuruttoa, jokirapu- ja täpläraputyypit. Jokiravun uhkana on myös jokirapuruttotyyppi. Koska kaikki jokiravut eivät kuole tartuntaan, voi vesistöön jäädä taudinkantajia. Tällöin palautusistutukset epäonnistuvat.

”Jotta jokirapukannan elvytys onnistuisi on varmistettava, ettei vesistöön ole jäänyt piilevää rapuruttoa. Se tapahtuu koeravustuksin ja sumputuskokein eli pitämällä jokirapuryhmiä sumpuissa seurannassa ja testaamalla ne rapuruton varalta”, sanoo tutkija Satu Viljamaa-Dirks Evirasta.

Laboratoriotutkimukset paljastavat rapuruton
”Rapuruttoa aiheuttava loissieni Aphanomyces astaci elää ravun kuoressa. Nykyisillä DNA-analyysimenetelmillä voidaan todeta jo pienikin määrä rapuruttoa suoraan ravun kuoresta.  Usein on mahdollista varmistaa myös rapuruton tyyppi”, sanoo Viljamaa-Dirks.

Raputautitutkimukset tehdään Eviran Kuopion toimipaikassa. Luonnonvaraisten eläinten tautimääritykset ovat maksuttomia, sen sijaan istutuksiin liittyvät tutkimukset ovat maksullisia. Kun suunnitellaan sumputuskokeita, kannattaa olla jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä Eviraan.

Itä- ja Pohjois-Suomessa valtalajina on jokirapu, kun taas eteläisessä Suomessa ravustetaan useimmiten Suomeen kotiutettua täplärapua. Täpläravun pyydystys ja kauppa ovat sallittuja.

Lue lisää
Rapurutosta 
Täpläravusta 
OIE rapuruton vertailulaboratoriosta 
Vieraslajeista Suomen luonnossa 


Lisätietoja:
tutkija Satu Viljamaa-Dirks, rapuruttoasiantuntija (Maailman eläintautijärjestö OIE:n vertailulaboratorion vastaava asiantuntija) p. 044 7201469

 

Aihealueet: