Pääjohtaja Matti Aho: Yhteiskunnan kannettava vastuu kaikkia eläimiä koskevasta kiireellisestä eläinlääkäripalvelusta

30.5.2016 14:35

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Matti Aho pitää eläinsuojelun näkökulmasta ongelmallisena ehdotusta, että seura- ja harrastuseläimet suljettaisiin pois julkisen eläinlääkintäpalvelun piiristä.

”Erityisesti maaseudulla eläinlääkäripalveluiden taso laskee, jos koirat, kissat ja hevoset on erikseen kuljetettava hoidettavaksi yksityisille klinikoille myös kiireisissä tapauksissa. Voimassa oleva eläinlääkintähuoltolaki edellyttää, että kaikkia eläinlajeja koskevan kiireellisen eläinlääkäripalvelun eli henkeä pelastavan päivystyksen järjestämisestä vastaa yhteiskunta”, sanoi pääjohtaja Aho puhuessaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan publiikissa maanantaina 30. toukokuuta 2016.

Aho katsoi myös, että riittävän tiheän eläinlääkäriverkon ylläpitäminen harvaan asutussa osassa Suomea voi olla hyvin vaikeaa, jos tärkeä osa tulonmuodostuksesta suljetaan tarkoituksellisesti pois. Hänen mukaansa yhteiskunnan järjestämä palvelu voidaan tarvittaessa tuottaa myös yksityisin voimin.

”Erikoiseläinlääkäritasoisten palveluiden järjestämiseen velvollisuutta kunnilla ei ole. Kokemus kuitenkin osoittaa, että kunnat ovat olleet halukkaita vapaaehtoisesti tarjoamaan lain minimivaatimusta korkeampitasoisia eläinlääkintäpalveluita kuntalaisille. Järjestelmä on joustava ja on tarkoituksenmukaista, että se säilyy sellaisena myös tulevaisuudessa”, Aho painotti.

Julkisten eläinlääkäripalveluiden yhtiöittämiselle Aho ei sen sijaan näe tarvetta, koska voimassa oleva eläinlääkintähuoltolaki on joustava ja antaa jo nyt mahdollisuuden käyttää yksityisiä toimijoita osana julkisen palvelun toteuttamista.

”Oletan, että eläinlääkintähuoltolain edellyttämä julkisen, perustasoisen eläinlääkintäpalvelun mitoitus täydentämään puuttuvia yksityisiä palveluita on uudessa tilanteessa nykyistä helpompaa, koska tarkastelualue on koko maakunnan kokoinen”, sanoi Aho.

Ympäristöterveydenhuolto on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistuksessa päätetty liittää kokonaisuudessaan osaksi tulevaa itsehallinnollista maakuntaorganisaatiota. Myös aluehallintovirastojen eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvät tehtävät siirretään kokonaisuudessaan maakuntiin. Myös julkisen eläinlääkintähuollon järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin. Muutos on Ahon mukaan merkittävä:  

”Nykyiset yksiköt tarjoavat hyvän pohjan maakunnallisen ympäristöterveydenhuollon organisointiin. Oleellista on, että kokonaisuus säilyy myös tulevassa organisoinnissa, ja ohjaustehtävä istuu luontevasti Eviran tehtäväksi”, Aho totesi.

Aihealueet: