EFSA tapaa kansalliset yhteyshenkilöt Helsingissä

15.5.2017 08:49

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA järjestää Helsingissä kokouksen, jossa se tapaa kansalliset yhteyshenkilönsä eli Focal Pointit. EFSA ja Focal Pointit tapaavat säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Järjestyksessään 31. Focal Point -kokous pidetään ensimmäistä kertaa Suomessa.

"Focal Pointit toimivat linkkinä Euroopan maiden ja EFSAn välillä. Tarkoituksena on edistää maiden ja EFSAn välistä yhteistoimintaa, kuten esimerkiksi tiedonvaihtoa ja tieteellistä yhteistyötä", kertoo Suomen virallinen Focal Point -edustaja, tutkija Kirsi-Maarit Siekkinen Evirasta.

Focal Point -toiminta aloitettiin vuonna 2008 ja se keskittyy riskinarviointiin. Focal Pointien päätehtävänä on tukea maidensa neuvoa-antavan ryhmän jäsentä, esimerkiksi päätösten käytäntöön viemisessä. Yksi toiminnan perusajatuksista on myös EFSAsta tulevan tiedon välittäminen eri alojen kansallisille asiantuntijoille ja sidosryhmille.

"Neuvoa-antava ryhmä eli Advisory Forum on EFSAn ydinelin, jolla on keskeinen asema EFSAn ja jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä. Se yhdistää EFSAn ja EU-jäsenvaltioiden kansalliset elintarviketurvallisuusviranomaiset. Suomea ryhmässä edustaa Eviran pääjohtaja Matti Aho", sanoo Siekkinen.

Focal Point -verkostoon kuuluvat kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä EU:n ulkopuolisista maista Islanti ja Norja. Toimintaan osallistuvat tarkkailijastatuksella myös Sveitsi ja mahdolliset uudet jäsenvaltiot.

Tutustu kokouksen asialistaan (pdf, englanniksi)

Lue lisää:
Focal Point 
EFSA (englanniksi)
Ajankohtaista EFSA:sta 

Tutustu myös:
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen neuvoa-antavan ryhmän jäsenten julkilausuma sitoumuksestaan (pdf)

Lisätietoja:
tutkija Kirsi-Maarit Siekkinen, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, p. 040 489 3376, efsafocalpoint@evira.fi

 

Aihealueet: