Kotimaisessa viljassa esiintyvän punahomemyrkky enniatiinin haittavaikutukset solukokeissa

13.2.2017 08:37

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut tutkimus Fusarium-punahomelajien tuottaman homemyrkyn enniatiinin haitoista. Tutkimuksessa selvitettiin solukokein kotimaisessa viljassa usein matalina pitoisuuksina esiintyvän enniatiinin myrkyllisyyttä sekä vaikutusta. Tulokset osoittivat, että enniatiini häiritsee solujen energiatuotantoa ja jakautumista. On kuitenkin epätodennäköistä, että matalat pitoisuudet aiheuttaisivat äkillisiä terveyshaittoja ihmisille tai tuotantoeläimille.

Solujen altistuminen jo pienellekin enniatiini B -annokselle vaikutti solujen energiatuotantoon vähentämällä rajusti solujen ATP- eli adenosiitrifosfaatti-tuotantoa. Se on solun pääasiallinen energiamuoto, jota tuottavat soluissa mitokondriot soluhengityksen avulla. Myös geenitasontutkimukset osoittivat selvän yhteyden solujen energiantuottoon.

"Tutkimuksessa selvitettiin enniatiini B:n vaikutusta solujen energiatuontantoon, kasvuun ja jakautumiseen sekä solukuolemaan hiiren Balb 3T3 solulinjassa sekä ihmisen maksan HepG2 solulinjassa. Lisäksi tutkittiin enniatiini B:n vaikutusmekanismia rotan maksasolujen geeniekspressio-tutkimusten avulla. Vaikutukset kohdistuivat erityisesti soluhengityksen elektroninsiirtoketjun osaan kompleksi-I:n entsyymituotantoon. Yhtäaikaisesti myös solujen kasvu ja jakautuminen vähenivät merkittävästi ja solukuolemaa esiintyi jonkin verran enemmän", sanoo tutkija Martina Jonsson Evirasta.

Fusarium-punahomeet ovat yleisiä kasvien taudinaiheuttajia, joita esiintyy lähes kaikkialla maailmassa. Erityisesti Euroopassa viljakasvit ovat herkkiä Fusarium-tartunnoille.

Fusarium-punahomelajit aiheuttavat taloudellista tappiota kasvitautien lisäksi myös tuottamiensa homemyrkkyjen eli mykotoksiinien vuoksi. Osa mykotoksiineista voi olla haitallisia tuotantoeläinten ja ihmisten terveydelle, koska ne saattavat aiheuttaa suolisto-, immuunijärjestelmä- ja hermosto-oireita, hormonihäiriöitä ja jopa syöpää.

Tarkempaa tietoa tutkimustuloksista julkaisussa
Jonsson, M., Jestoi, M., Anthoni, M., Welling, A., Loivamaa, I., Hallikainen, V., Kankainen, M., Lysoe, E., Koivisto, P., Peltonen, K. Fusarium mycotoxin enniatin B: cytotoxic effects and changes in gene expression profile. Toxicology In Vitro 2016: 34, pp. 309 - 320. 

Tutkimuksen on suurimmalta osin rahoittanut Suomen Akatemia.

Lisätietoja:
tutkija Martina Jonsson, kemian laboratoriopalvelut, vierasaineet ja jäämät, martina.jonsson@evira.fi

 

Aihealueet: