Sianliha ei aiheuta MRSA-vaaraa Suomessa

17.5.2017 14:00

Suomessa vähittäismyynnissä olevassa tuoreessa sianlihassa on MRSA-bakteeria edelleen vain satunnaisesti. Käynnissä olevassa seurannassa MRSA:ta on tähän mennessä tutkituista lihanäytteistä löytynyt vain yhdestä prosentista, joten sika-MRSA ei ole riski kuluttajille. Sikatuotannossa MRSA on yleistymässä, mutta bakteerit päätyvät hyvin harvoin vähittäismyynnissä olevaan sianlihaan. MRSA:n ei tiedetä Suomessa tarttuneen ihmiseen sianlihan välityksellä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tutkitaan monelle antibiootille vastustuskykyisen Staphylococcus aureus -bakteerin (MRSA) esiintymistä sianlihassa ja teuraaksi menevissä sioissa. Käynnissä olevassa sianlihan seurannassa MRSA:ta on tähän mennessä tutkituista lihanäytteistä löytynyt vain yhdestä prosentista. Vuonna 2015 toteutetussa seurannassa sitä todettiin Suomessa vain 3 prosentissa tutkituista näytteistä.

Vuoden 2017 lopulla päättyvän seurannan aikana selvitetään myös mahdollista muutosta edellisen, vuosina 2009 - 2010 toteutetun seurannan tuloksiin, jolloin tutkittiin teuraaksi meneviä sikoja. Tuolloin MRSA-bakteeria todettiin noin neljänneksessä tutkittuja teuraseriä.

Maaliskuun 2017 loppuun mennessä tutkitut näytteet osoittavat, että 78 prosentissa tutkituista teuraseristä oli MRSA-bakteeria. Sen yleistyminen teurastamoissa on kansainvälinen ilmiö: esimerkiksi Tanskassa vuonna 2012 teurastamolla otetuista näytteistä 77 prosentissa, Belgiassa 66 prosentissa teuraseristä vuonna 2013, Alankomaissa vuonna 2014 teuraseristä 100 prosentissa ja Espanjassa vuonna 2015 teuraseristä 91 prosentissa todettiin MRSA:ta.

"Maailmanlaajuisesti MRSA:n yleistyminen on yhdistetty antibioottien käyttöön. Pohjoismaissa on osoitettu yhteys myös sinkkioksidin käytön ja MRSA:n yleistymisen välillä. Sika-MRSA:ta on vaikea hävittää: se on sopeutunut sikoihin hyvin ja leviää helposti eläimestä toiseen ja tilalta toiselle joko eläinten siirron myötä tai ihmisten mukana. Evira pitää tärkeänä sitä, että MRSA-tilannetta seurataan. Vaikka keinot sen leviämisen estämiseksi ovatkin vähissä, voi tilojen ja sikaketjun hyvä tautisuojaus estää tartuntapainetta", sanoo pääjohtaja Matti Aho Evirasta.

Kypsennys tappaa bakteerit

Kuluttajan ei tarvitse Suomessa olla huolissaan MRSA:sta. Normaalin teurastushygienian toteutuminen varmistaa, ettei MRSA:ta yleensä pääse kulkeutumaan sianlihaan.

"Tutkimusten perusteella sika-MRSA ei ole riski kuluttajille. On kuitenkin tärkeää käsitellä lihaa oikein, kypsentää se kunnolla ja noudattaa hyvää keittiö- ja elintarvikehygieniaa, koska niillä estetään sekä MRSA:n että myös lihassa olevien muiden mahdollisten bakteerien tarttuminen", painottaa elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsänen Evirasta.

MRSA tarkoittaa monelle antibiootille vastustuskykyistä eli resistenttiä Staphylococcus aureus -bakteeria, jota voi esiintyä ihmisen iholla ja nenän limakalvolla. Terveitä ihmisiä ja eläimiä se ei yleensä sairastuta, mutta se voi kuitenkin aiheuttaa tulehduksia rikkoutuneella ihoalueella tai leikkaushaavoissa. Yleisimmät mikrobilääkkeet eivät tehoa MRSA-bakteeriin, joten sen aiheuttamien infektioiden hoito on tavallista vaikeampaa. MRSA-tartunnan saanut oireeton ihminen tai eläin voi myös väliaikaisesti toimia MRSA-bakteerin kantajana.

Sioilla esiintyviä MRSA-bakteerityyppejä todetaan ihmisillä Suomessa erittäin harvoin.

Sikatilojen ja teurastamon työntekijöiden suojaus tärkeää

Kattavia tilatason tutkimuksia MRSA:n esiintyvyydestä Suomen sikatiloilla ei ole. Siat voivat saada tartunnan myös kuljetuksen aikana ja teurastamon navetassa, ja myös ihminen voi levittää MRSA:n eläimestä ja sikalasta toiseen. Ihovauriot voivat lisätä eläinten hoitajan ja käsittelijän riskiä saada MRSA-tartunta, ja sen vuoksi suojavaatteiden ja -käsineiden käyttö tai käsihygienia on erittäin tärkeää sekä tiloilla että teurastamoissa.

Sikojen kanssa työskentelevien ihmisten suojautumiskäytäntöjä MRSA:n varalta selvitetään vuonna 2016 alkaneessa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa ovat mukana Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Evira.

MRSA-bakteerin esiintymisestä eläimissä ja elintarvikkeissa, Zoonoosikeskus

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn arvio MRSA:n tarttumisesta ihmiseen eläinten ja elintarvikkeiden välityksellä

Usein kysyttyä MRSA:sta, Evira

MRSA ihmisillä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tautien esiintyvyys 2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja:

17.5.2017: osastonjohtaja Leena Räsänen, Evira, p. 050 388 6518
18.-19.5.2017: mikrobiologian tutkimusyksikön johtaja Anna-Liisa Myllyniemi, Evira, p. 0400 287 398

Aihealueet: