Suomalaisen ranaviruksen perimä selvitetty

4.4.2017 09:25

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on ollut mukana kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa tutkittiin Suomessa kuhasta, Sander lucioperca, löydetyn Iridoviridae-heimoon kuuluvan ranaviruksen perimää. Koska ranavirukset tarttuvat kaloihin, ovat ne maailmanlaajuinen uhka sekä luonnossa eläville että viljellyille kaloille ja siten myös kalaelinkeinolle. Tauti ei tartu ihmisiin.

Kalojen lisäksi ranavirukset tarttuvat sammakkoeläimiin ja matelijoihin, jotka osaltaan voivat myös olla viruksen tartuttajia. Ranavirusta ei toistaiseksi ole todettu sammakkoeläimistä Suomessa.

"Suomessa kuhasta eristetyn ranaviruksen, pike-perch iridovirus PPIV, koko perimä eli genomi on selvitetty. PPIV eristettiin alun perin oireettomista kalanpoikasista. Tutkimuksessa saadut tulokset antavat viitteitä siitä, että virus pystyy tartuttamaan eli infektoimaan useita isäntälajeja. Aikaisemmissa tutkimuksissa viruksen havaittiin aiheuttavan kuolleisuutta hauella, Esox lucius ja sammakolla, Rana temporaria, tehdyissä infektiokokeissa", sanoo erikoistutkija, FT Riikka Holopainen Evirasta.

Viruksia löydetty maailmanlaajuisesti

Ranavirukset ovat aiheuttaneet sammakkoeläinten massakuolemia ympäri maailmaa. Ranavirukset saattavat ollauhkana sammakkoeläimille myös Pohjolassa. Tutkimuksen mukaan suomalaisen kuhan PPIV-virus on läheistä sukua Euroopassa ja Kiinassa sammakkoeläimistä eristettyjen ranavirusten kanssa. Viruksen perimän selvittäminen antaa lisätietoa viruksen ominaisuuksista ja mahdollisesta taudinaiheuttamiskyvystä.

Ranavirus on aiheuttanut taudinpurkauksia ja kuolleisuutta kaloissa ja sammakkoeläimissä mm. Australiassa, Aasiassa ja USA:ssa. Euroopassa ranavirus on löytynyt sammakkoeläimistä Iso-Britanniasta, Italiasta, Kroatiasta, Tanskasta, Espanjasta, Alankomaista, Sveitsistä ja Saksasta.

Liittyen ranavirustutkimukseen Evira keräsi havaintoja luonnonvaraisten sammakoiden kuolleisuudesta kesällä 2008 yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon asiantuntijoiden kanssa. Silloin saadut tulokset viittaavat siihen, että suomalaiset sammakot ovat edelleen vapaita tästä taudista.

Lisätietoa projektista:
Uudet irido-virustaudit kasvavana uhkana Euroopan luonnonkaloille ja vesiekosysteemeille (RANA)

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Eviran ja Floridan yliopiston tutkijoiden sekä kansainvälisen ranaviruskonsortion, Global Ranavirus Consortium, kanssa.

Tutkimuksen tulokset on tarkemmin luettavissa vertaisarvioidusta tieteellisestä lehdestä:
Holopainen, R., Subramaniam, K., Steckler, N.K., Claytor, S.C., Ariel, E., Waltzek, T.B.
Genomic Sequence of a Ranavirus Isolated from Pike-Perch Sander lucioperca.
Genome Announcements 2016: Vol. 4, No. 6. 

Lue lisää:
Global Ranavirus Consortium

Lisätietoja:
erikoistutkija Riikka Holopainen, virologia, p. 050 4393974

 

Aihealueet: