Väitöstilaisuus 13.10.2017: Antibioottiresistenssi maatalousekosysteemeissä

11.10.2017 11:51

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvioinnissa työskentelevä MMM (agronomi) Johanna Muurinen väittelee tohtoriksi Helsingin yliopistosta, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Tuotantoeläimiä lääkitään antibiooteilla ja niiden lantaa käytetään lannoitteena kaikkialla maailmassa. Tällöin lantaan valikoituneet resistentit bakteerit, niiden resistenssigeenit ja mahdolliset antibioottijäämät voivat levitä ympäristöön. Ympäristössä esiintyy luonnostaan antibiooteille resistenttejä bakteereita ja runsastuessaan ne voivat päätyä eläimille pellolta korjattavan rehun mukana. Väitöstutkimuksessa selvitettiin, levittääkö suomalaisen kotieläintuotanto antibioottiresistenssiä ympäristöön tai rikastaako lanta maaperän resistenttejä bakteereita. Työssä huomattiin, vaikka bakteerien antibioottiresistenssigeenit levisivät peltomaahan, laski niiden lukumäärä ja suhteellinen osuus selvästi sadonkorjuuseen mennessä. Tässä työssä lannasta ei löydetty antibioottijäämiä, joten suomalaisen kotieläintuotannon antibioottijäämät tuskin aiheuttavat ympäristöongelmia. Suomalaisesta maatilaympäristöstä löytyi resistenssiominaisuuksia "viimeisen oljenkorren" antibiootteja vastaan, mutta ne eivät runsastuneet lannoituksen seurauksena. Tämä löydös osoittaa sen, että myös suomalaiset maatalousympäristöt voivat olla resistenssiä levittäjiä, mikäli maatalouden käytäntöjä tai antibioottien käyttöpolitikkaa muutetaan.

Muurinen teki väitöstyönsä Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa, mikrobiologian ja biotekniikan osastolla, työ alkoi vuonna 2013. Ohjaajana oli professori Marko Virta. Tutkimuksen rahoittajia ovat olleet Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Suomen Akatemia.

Kaikille avoin väitöstilaisuus on perjantaina 13.10.2017 klo 12.00 Biokeskus 2:n luentosalissa 1041, osoitteessa Viikinkaari 5.

Väitöstilaisuus on englanniksi.

Suomenkielinen tiivistelmä väitöskirjasta Antibiotic resistance in agroecosystems

Lisätietoja:
tutkija Johanna Muurinen, p. 050 465 2249

 

Aihealueet: