Ruokavirastolle ylijohtajat ja tietohallintojohtaja

20.11.2018

Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavalle Ruokavirastolle on valittu ylijohtajat ja tietohallintojohtaja.

Maaseutulinjan ylijohtajaksi on valittu Elintarviketurvallisuusviraston kasvintuotannon osaston johtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Matti Puolimatka.

Elintarvikeketjulinjan ylijohtajaksi on valittu Elintarviketurvallisuusviraston laboratoriopalvelujen tutkimusosaston johtaja, eläinlääketieteen tohtori Pia Mäkelä.

Laboratorio- ja tutkimuslinjan ylijohtajaksi on valittu Elintarviketurvallisuusviraston kemian tutkimusyksikön johtaja, filosofian tohtori Janne Nieminen.

Digitaalisten palvelujen toimintakokonaisuutta johtavaksi tietohallintojohtajaksi on valittu Maaseutuviraston tietohallintojohtaja, diplomi-insinööri Juha Antila.

Ruokavirastossa on kolme linjaa ja kaksi toimintakokonaisuutta. Sisäisten palvelujen toimintakokonaisuutta johtavaksi hallintojohtajaksi on aiemmin nimitetty oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Maria Teirikko. Viraston pääjohtajana toimii maatalous- ja metsätieteiden maisteri Antti-Jussi Oikarinen.

Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistetään uudeksi virastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella. Ruokaviraston toiminta kattaa koko maan ja virastossa työskentelee lähes tuhat henkilöä 20 paikkakunnalla. Virasto toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Aihealueet: