Tutkimushanke osoittamaan Suomen lypsykarjan paratuberkuloosittomuuden

12.6.2018 07:40

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Eläinten terveys ETT ry, Helsingin yliopisto ja Valio Oy toteuttavat vuosina 2018 - 2019 yhteistutkimuksen, jonka tavoitteena on luotettavasti osoittaa lypsykarjojen Suomen hyvä paratuberkuloositon tilanne ja parantaa taudin laboratoriodiagnostiikkaa. Paratuberkuloosivapaudesta on etua karjan terveyden sekä eläinten myynnin ja ostamisen kannalta.

Paratuberkuloosi on hitaasti etenevä ripulitauti, josta aiheutuu maailmanlaajuisesti huomattavia taloudellisia tappioita lypsykarjoissa.

"Suomen lypsykarjatalous hyötyy kansainvälisessä kaupassa, jos karjat ovat vapaita paratuberkuloosista ja pystymme myös osoittamaan tilanteen luotettavasti. Tartuntaa esiintyy Suomessa kansainvälisesti katsoen erittäin vähän. Sitä on todettu muutamassa emolehmäkarjassa vuosina 1992 - 2000 eikä koskaan lypsykarjoissa", sanoo jaostopäällikkö Jaana Seppänen Evirasta.

Tarkoituksena on myös luoda raamit vapaaehtoiselle vastustusohjelmalle, jolla paratuberkuloosin leviämistä voidaan ehkäistä ja osoittaa tartuntatilanne luotettavasti.

Hankekarjoille maksuton paratuberkuloosiselvitys

Kesäkuussa 2018 lähetetään kutsuja otannalla valittujen lypsykarjojen omistajille osallistua hankkeeseen. Yhteensä 300 lypsykarjaa pääsee mukaan.

Karjan 20 vanhimman lehmän maitonäytteet tutkitaan vasta-ainetestillä ja mahdolliset testipositiiviset karjat edelleen ulostetutkimuksilla.

Hankkeessa otetaan käyttöön nopea PCR-menetelmä paratuberkuloosibakteerin osoittamiseksi suoraan ulostenäytteestä sekä testataan kaupallisten vasta-ainetestien toimivuutta.

"Oletuksena ja toiveena on, ettei lypsykarjoissa ole paratuberkuloositartuntaa osoitettavissa määrin, kun täydellistä tautivapautta ei taudin hitaan kehittymisen ja kroonisen luonteen takia pysty osoittamaan", sanoo Seppänen.

Tietoa paratuberkuloosista

Lisätietoja:
jaostopäällikkö Jaana Seppänen, eläintautibakteriologia ja -patologia, p. 050 435 1712

Aihealueet: