Tutkimusseminaari 11.9.2018: Hyvät tieteelliset käytännöt

5.9.2018 08:01

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat.

Eviran syyskauden ensimmäisessä tutkimusseminaarissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin asiantuntija Iina Kohonen kertoo hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa" eli HTK-ohje on suomalaisen tiedeyhteisön sisäinen eettinen ohje, johon Suomen yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet.

Esityksessä käydään läpi HTK-ohjetta sekä muita TENKin keskeisiä ohjeita ja suosituksia.

Iina Kohosen työsarkaan TENKissä kuuluu muun muassa tutkimusetiikan tukihenkilötoiminta, ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin koordinointi ja tutkimusetiikan koulutus.

Tutkimusseminaari on ti 11.9.2018, klo 15.00 - 16.00, luentosali C111. Helsingin Viikki, Evira-talo, Mustialankatu 3.

Seminaari on kaikille avoin ja siihen ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!

Lue lisää Tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta 

Lisätietoja:
asiantuntija Iina Kohonen, Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK, p. 040 549 2262

 

Aihealueet: