Tutkimusseminaari 15.5.2018: Mitä on riskinarviointi?

9.5.2018 12:01

Tutkimusprofessori Jukka Ranta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskiarvioinnin tutkimusyksiköstä kertoo kvantitatiivisesta elintarvikeriskinarvioinnista ja riskien mallintamisesta.

Kvantitatiiviset riskinarviot perustuvat aineistojen tietojen jalostamiseen riskiestimaatiksi. Tilastollisiin aineistoihin liittyvää satunnaisvaihtelua ja epävarmuutta kuvataan todennäköisyysmalleilla. Malli toimii siltana havaintomuuttujien ja niistä pääteltävien parametrien välillä. Laskennallisilla menetelmillä voidaan muodostaa kokonaisuuksia, joissa 'siltojen verkosto' valjastaa useampia toisiaan täydentäviä tietolähteitä. Tulosta voidaan tarkastella parametrien todennäköisyysjakaumana jota edelleen voidaan käyttää välineenä riskiennusteiden epävarmuuksien laskennassa.

Tutkimusseminaari on Helsingin Viikissä, Evira-talossa, Mustialankatu 3, luentosali C111,
ti 15.5.2018, klo 15.00 - 16.00.
Seminaari on kaikille avoin ja siihen ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
tutkimusprofessori, FT Jukka Ranta, p. 040 489 3374

 

Aihealueet: