Hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1425/2016, sekä 1.1.2018 voimaan tulleessa asetuksen muutoksessa 1046/2017, säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Evira tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Evira päättää liiketaloudellisin perustein. 

Eviran hinnasto (julkisoikeudellisten ja muiden suoritteiden hinnat).

Laboratoriokäsikirja on osa Eläintautien laboratoriotutkimusten hinnastoa ja tiedot aukeavat tutkimuksen hintarivin linkistä.

Tutkimusehdot

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittään maksut 1.1.2017 alkaen MMM asetuksen 1127/2016 mukaisesti.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME