Hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1161/2014 (muutokset 15.10.2015  1259/2015 ja 1.7.2016 488/2016) säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Evira tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Evira päättää liiketaloudellisin perustein. 

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittään maksut MMM asetuksen 1293/2014 mukaisesti.

 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME