Hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1425/2016, sekä 1.1.2018 voimaan tulleessa asetuksen muutoksessa 1046/2017, säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Evira tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Evira päättää liiketaloudellisin perustein. 

Eviran hinnasto (sis. asetuksen hinnat sekä asetuksen 6 § mukaiset muut
maksulliset suoritteet)
.

2.7.2018 alkaen Eviran laboratoriotutkimuksiin hinnankorotuksia (pdf)

Laboratoriokäsikirja on osa Eläintautien laboratoriotutkimusten hinnastoa ja tiedot aukeavat tutkimuksen hintarivin linkistä.

Tutkimusehdot

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittään maksut 1.1.2017 alkaen MMM asetuksen 1127/2016 mukaisesti.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME