Hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1425/2016 säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Evira tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Evira päättää liiketaloudellisin perustein. 

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittään maksut 1.1.2017 alkaen MMM asetuksen 1127/2016 mukaisesti.

Muut tutkimukset (elintarvikkeet ja kasvit)

Tutkimusehdot

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME