Hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1425/2016 säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Evira tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Evira päättää liiketaloudellisin perustein. 

Eläintautitutkimusten laboratoriokäsikirja ja hinnasto (palvelu- ja julkisoikeudelliset hinnat)

Tutkimusehdot

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittään maksut 1.1.2017 alkaen MMM asetuksen 1127/2016 mukaisesti.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME