Viranomaispalvelut

Eviran maksullisista palveluista eli suoritteista peritään maksut 1.1.2017 alkaen maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetuksen  1425/2016 mukaisesti. Tämän lisäksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista on MMM asetus 1127/2016.

Eviran maksulliset palvelut on lueteltu asetuksessa 1425/2016 seuraavasti:

Asetuksen 2 §:ssä: 
1. Lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta 
2. Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta
3. Elävän eläimen säilyttäminen eläimen tarkastuksen ollessa kesken tai
    eläimen odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän

Asetuksen 3§:ssä:  
Lammas- ja vuohieläinten ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin, sikaeläinten siirtojen ilmoitukset sikarekisteriin sekä teurastamoalan toimijoiden ilmoitukset sekä pieniä eläinmääriä teurastavien teurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastus.

Asetuksen 4§:ssä: 
Nautaeläinten ilmoitukset nautarekisteriin.

Asetuksen liitteessä:
1. Lupa- ja hyväksymispäätökset
2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset

3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen

4. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
5. Valvonta                                                                       
5.1   Elintarvikkeet  
5.2   Eläinlääkinnällinen rajatarkastus 
5.3   Kauppanormit 
5.4   Luonnonmukainen tuotanto 
5.5   Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet 
5.6   Kasvinterveys- ja taimiaineisto 
5.7   Metsänviljelyaineisto 
5.8   Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto 
5.9   Kylvösiemenen viljelytarkastuspäätös ja sertifiointi 
5.10 Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
5.11 Eläintautitutkimukset