Viranomaispalvelut

Eviran maksullisista palveluista eli suoritteista peritään maksut 1.1.2015 alkaen maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetuksen  1161/2014 mukaisesti. Hinnaston muutokset  1259/2015 15.10.2015 ja 488/2016 1.7.2016. Tämän lisäksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista on MMM asetus 1293/2014  .

Eviran maksulliset palvelut on lueteltu asetuksessa 1161/2014 seuraavasti:

Asetuksen 2 §:ssä: 
1. Lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta 
2. Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta
3. Elävän eläimen säilyttäminen eläimen tarkastuksen ollessa kesken tai
    eläimen odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän

Asetuksen 3§:ssä:  
Lammas- ja vuohieläinten ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin, sikaeläinten siirtojen ilmoitukset sikarekisteriin sekä teurastamoalan toimijoiden ilmoitukset sekä pieniä eläinmääriä teurastavien teurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastus.

Asetuksen 4§:ssä: 
Nautaeläinten ilmoitukset nautarekisteriin.

Asetuksen liitteessä:
1. Lupa- ja hyväksymispäätökset
2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset

3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen

4. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
5. Valvonta                                                                       
5.1   Elintarvikkeet  
5.2   Eläinlääkinnällinen rajatarkastus 
5.3   Kauppanormit 
5.4   Luonnonmukainen tuotanto 
5.5   Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet 
5.6   Kasvinterveys- ja taimiaineisto 
5.7   Metsänviljelyaineisto 
5.8   Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto 
5.9   Kylvösiemenen viljelytarkastuspäätös ja sertifiointi 
5.10 Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
5.11 Eläintautitutkimukset