Yleiset tutkimusehdot

Yleiset ehdot 

Eläintautilaki (441/2013) velvoittaa Eviran seuraamaan tautitilannetta suunnitelmallisesti ja hyödyntämään seurannassa myös tautidiagnostiikan näytteistä saatuja tuloksia. Evira voi sitä varten tehdä diagnostiikan näytteistä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta.

Hinnastossa tutkimukset on hinnoiteltu siten, että Eviraan saadaan riittävästi näytteitä tutkittavaksi tautien esiintymisen seurantaa varten.  Ulkomailta lähetettävien näytteiden tutkimisesta ja tutkimushinnoista sovitaan erikseen.  

Tutkimuksen tilaus ja vastaaminen

Tutkimus tilataan Eviran lähetteellä >  Lähete. Ennen tutkimuksen tilaamista on syytä ottaa yhteyttä laboratorioon, jossa osataan arvioida tutkimuksen kesto. Hinnastossa tutkimusten kestoajat on ilmoitettu tavanomaisille näytteille. Tutkimusvastaus ja lasku lähetetään tilaajalle, joka on allekirjoittanut lähetteen. Tutkimuksista laskutetaan vähintään 25 €; tarvittaessa lisätään pienlaskutuslisä. Tilaaja vastaa lähetyskuluista. Kopio tutkimusvastauksesta lähetetään tiedoksi tilaajan ilmoittamille tahoille (yksi kopio sisältyy tutkimusmaksuun, lisäkopiot ovat maksullisia) sekä eläinlääkintäviranomaisille silloin, kun kysymyksessä on viranomaistoimin vastustettava eläintauti.   

Tekijän- ja immateriaalioikeudet

Tutkimustuloksiin ja löydöksiin liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat Eviran tutkijoille ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Eviralle. Evira voi julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä tieteellisissä julkaisuissa tuloksia, joista ei ilmene yksilöiviä tietoja.