Laskutus

Elintarviketurvallisuusvirasto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa vain verkkolaskuina, mikä perustuu valtiovarainministeriön asettamaan tavoitteeseen ja Valtiokonttorin antamaan ohjeistukseen (VK 66/03/2012). Pyydämme teitä lähettämään laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Group Oy:n kautta. Laskun viitetiedoissa on ehdottomasti mainittava tilaajan nimi Evirassa ja tilaajayksikkö eli kustannuspaikka. Lisäksi tulisi mainita muut laskun kohdistamista helpottavat tiedot. Mainitut tiedot nopeuttavat laskun sisäistä kiertoa Evirassa.

Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2014) mukaisesti Eviran maksuehto on 21 päivää.

Eviran verkkolaskuosoite 1.6.2018 alkaen:
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003720194885
Operaattori: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjätunnus: E204503
Y-tunnus: 2019488-5
ALV-tunnus FI20194885

Laskujen muuttaminen sähköiseen muotoon

Mikäli teillä ei ole järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voitte käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa toistaiseksi maksutonta verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal).

Verkkolaskutuspalveluun kirjautuminen ja sen käyttöön liittyvät ohjeet saatte Valtiokonttorista.

Verkkolaskutuspalveluun rekisteröitymisessä huomioitavaa

1. Asiakastietoa valittaessa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tiedot löytyvät valintalistalta Valtionhallinnon alta.
 2. Rekisteröitymispyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä tiedotetaan sähköpostitse muutaman päivän kuluessa rekisteröitymispyynnön lähetyksestä. Laskut tulee toimittaa aina liitteineen.

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista toimittaa verkkolaskukanavaa käyttäen, tulee laskut toimittaa verkkolaskuportaalin kautta.

Lisätietoja laskutuskäytäntöihin voitte kysyä verkkolaskutus@palkeet.fi tai 0295 563 700. Kysymykset liittyen muihin talousasioihin voi toimittaa sähköpostiosoitteeseen talous@evira.fi.

Evira ei vastaan ota sähköpostilla lähetettyjä laskuja eikä myöskään enää käsittele paperilaskuja.

Aiheet: