Lausuntopyyntö tyyppinimen kuituliete muuttamisesta

Evira pyytää lausuntoa kuitulietteen tyyppinimen muutoksesta kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon 13.4.2018 mennessä. Tyyppinimeä esitetään muutettavaksi siten, että poistettaisiin nykyinen käyttötarkoituksen rajaus ainoastaan kateaineena ja tarkennettaisiin tyyppinimen kuvausta ja tuoteselosteessa ilmoitettavia tietoja.

Lisätietoja: ylitarkastaja Titta Berlin, p. 040 579 6147, sähköposti: etunimi.sukunimi@evira.fi