ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MÄÄRÄYSKOKOELMA

1/2018

Elintarviketurvallisuusviraston määräys eläinten jalostustodistuksista

1/2017

Elintarviketurvallisuusviraston määräys kansallisen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelon (Eviran määräys 1/2016) täydentämisestä ja muuttamisesta 

3/2016

Elintarviketurvallisuusviraston määräys kansallisen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelon 1/2016 otsikon muuttamisesta ja muusta täydentämisestä

2/2016
Elintarviketurvallisuusviraston määräys elintarvikevalvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistaminen

1/2016

Elintarviketurvallisuuviraston määräys kansallisen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelon täydentämisestä ja muuttamisesta

1/2015
Elintarviketurvallisuusviraston määräys tunnustetuissa valvotuissa pito-olosuhteissa syntyneiden ja kasvatettujen sikojen vapauttamiseksi trikiinitutkimuksista

2/2013
Elintarviketurvallisuusviraston määräys kansallisen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelon täydentämisestä ja muuttamisesta 

1/2013
Eviran määräys elintarvikevalvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistamisesta 

1/2011
Elintarviketurvallisuusviraston määräys kansallisesta lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelosta 
Liite: Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo

1/2009
Eviran määräys hygieniaosaamisesta 

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA