Muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisen maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua kirjallisesti valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaisesti Elintarviketurvallisuusvirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Yhteystiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto

 posti- ja käyntiosoite  Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
 puhelinvaihde

 029 530 0400

 telekopio

 029 530 4350

 sähköposti

 kirjaamo /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 virka-aika

 klo 8.00 - 16.15

 

Oikaisuvaatimusohje (pdf)