USEIN KYSYTTYÄ RAVINTOLISÄ- JA TÄYDENTÄMISILMOITUKSIEN SÄHKÖISESTÄ ASIOINNISTA

 

1. Miten Eviran sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan?  

– Eviran sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon Katso-tunnuksilla. Lisää Katso-järjestelmästä ja –tunnuksista voi lukea Verohallinnon internetsivuilta (www.vero.fi/katso) sekä ohjeesta: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Katsotunnistus/Kayttajan_ohjeet/Katsopalvelun_yksityiskohtaiset_ohjeet(12096)

2. Kuka on yrityksen pääkäyttäjä ja mitä oikeuksia hänellä on?

– Organisaation pääkäyttäjä on nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Pääkäyttäjän tulee ottaa Eviran sähköinen asiointipalvelu käyttöön Katso-järjestelmässä ennen kuin hän voi käyttää palvelua tai valtuuttaa muita käyttämään palvelua. Eviran sähköisessä lomakepalvelussa organisaation lomakepalvelun pääkäyttäjällä on oikeus lomakkeiden täyttämiseen ja muokkaamiseen. Pääkäyttäjällä on lisäksi oikeus yrityksen kaikkien ilmoitusten tarkasteluun, myös niiden jotka muut lomakekäyttäjät ovat yrityksen puolesta tehneet.

3. Voiko yrityksen muut työntekijät tehdä ravintolisä- tai täydentämisilmoituksia?

– Yritys voi perustaa omille työntekijöilleen Katso-järjestelmässä alitunnisteita, joilla työntekijät pääsevät täyttämään ilmoituksia yrityksen puolesta. Alitunniste on yrityksen työntekijöille tarkoitettu tunnuksen muoto, joka ei ole liitettävissä henkilöön. Alitunnisteita voi perustaa vain oman yrityksen työntekijöille, ei esimerkiksi ulkopuolisille konsulteille. Alitunnisteen voi myöhemmin vahventaa Katso-tunnisteeksi (esimerkiksi lomakepalvelun käyttäjä), joka vaatii haltijan henkilöllisyyden varmistamisen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

4. Miten yritys voi valtuuttaa konsulttiyrityksen tekemään ilmoituksen puolestaan?

– Katso-järjestelmässä yritykset voivat antaa yrityksen ulkopuolisille henkilöille tai yrityksille valtuutuksen tehdä sähköisiä ilmoituksia yrityksen puolesta. Tällöin yritys valtuuttaa esimerkiksi konsultin lomakepalvelun käyttäjä -rooliin. Lomakepalvelun käyttäjällä on oikeus lomakkeiden täyttämiseen ja omien lomakkeiden muokkaamiseen Eviran sähköisessä lomakepalvelussa. Lomakekäyttäjä voi tarkastella sähköisessä asiointipalvelussa vain itse lähettämiään ilmoituksia.

Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi Katso-tunniste, sillä Katso-tunnisteet on sidottu henkilötietoihin. Henkilö, joka on esimerkiksi oman yrityksensä lomakepääkäyttäjä ja toimii samanaikaisesti muille yrityksille lomakekäyttäjänä (eli on valtuutettu tekemään ilmoituksia muiden yritysten puolesta), kirjautuu sähköiseen asiointipalveluun oman yrityksensä Katso-tunnuksilla ja valitsee alussa näytölle ilmestyvältä listalta yrityksen, jonka nimissä hän tekee ilmoituksen. Yrityksen lomakepääkäyttäjä voi tarkastella kaikkien valtuuttamiensa lomakekäyttäjien tekemiä ilmoituksia.

5. Mikä toimipaikka lomakkeelle valitaan?

– Ilmoituslomakkeelle tulee merkitä yrityksen toimipaikka yrityksen postiosoitteen ja kotikunnan lisäksi. Tällä toimipaikalla tarkoitetaan yrityksen sitä toimipaikkaa, jota ravintolisä- tai täydentämisilmoitus koskee. Käytännössä toimipaikka on paikka, jossa ilmoituksen kohteena olevasta ravintolisästä tai täydennetystä elintarvikkeesta voidaan antaa parhaiten tiedot, esimerkiksi reseptistä, käytetyistä yhdisteistä, pakkausmerkinnöistä jne.

6. Miksi en saa liitettyä liitetiedostoa ilmoituslomakkeelle?

– Tällä hetkellä lomakkeeseen liitettävän pakollisen pakkausmerkintäliitteen enimmäiskoko on 1M. Tätä suuremmat liitteet eivät lataudu ilmoituslomakkeelle. Liitteen enimmäiskokoa tullaan suurentamaan lähiaikoina.

7. Pitääkö ilmoituksissa ilmoittaa erikseen kaikki vitamiinit, kivennäisaineet ja ominaiset aineet, vaikka ne olisi jo lueteltu ainesosaluettelossa?

– Kyllä. Ainesosaluettelossa tulee luetella kaikki valmistukseen käytetyt aineet paljousjärjestyksessä, ml. lisäaineet. Tämän jälkeen tulee erikseen ilmoittaa ne vitamiinit ja kivennäisaineet, joilla elintarvike on täydennetty tai ne ominaiset aineet, joiden suhteen ravintolisää myydään ja antaa niistä lomakkeella vaaditut lisätiedot, kuten määrät ja käytetyt yhdisteet.

8. Miksi vitamiinin ja kivennäisaineen kemiallista muotoa kysytään lomakkeella?

– Vitamiineja ja kivennäisaineita saa lisätä elintarvikkeisiin vain sallitussa kemiallisessa muodossa. Nämä yhdisteet on lueteltu EY-asetuksessa 1170/2009. Esimerkiksi D-vitamiinia voidaan lisätä elintarvikkeeseen joko kolekalsiferolina tai ergokalsiferolina.

9. Voiko sähköisessä asiointipalvelussa tehdä erityisruokavaliovalmisteilmoituksen?

– Ei. Sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä ainoastaan ravintolisä- ja täydentämisilmoituksia.