ELINTARVIKE- JA VESIVÄLITTEISTEN RUOKAMYRKYTYSEPIDEMIOIDEN ILMOITTAMINEN JA RAPORTOINTI

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- ja selvitysilmoitukset tehdään ruokamyrkytysepidemiarekisteritietojärjestelmään (RYMY-tietojärjestelmään). RYMY on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteinen uusi raportointijärjestelmä. Se korvaa aikaisemmin käytössä olleen THL:n faxilla lähetettävän epäilyilmoituslomakkeen sekä Eviran ruokamyrkytysepidemioiden selvitysilmoituslomakkeet.

RYMY:yn tehtävät ilmoitukset

Kaikki epäily- ja selvitysilmoitukset tulee tehdä sähköisesti uuden järjestelmän kautta 1.1.2010 lähtien. Epäilyilmoitus lähetetään mahdollisimman pian epidemian havaitsemisen jälkeen. Selvitysilmoitus on toimitettava mahdollisimman pian selvityksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 3 kk kuluessa epidemiasta.

RYMY on tarkoitettu viranomaisten väliseen tiedonkulkuun. Yksittäiset henkilöt ja tarjoilun järjestäjät ottavat yhteyttä oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaisiin, esimerkiksi terveystarkastajaan. Lisätietoja: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa_elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/usein_kysyttya/

Järjestelmän käytöstä


RYMY-järjestelmän www-osoite on https://palvelut2.evira.fi/rymy/

HUOM! Jos sähköinen ilmoittaminen RYMY-tietojärjestelmään ei toimi, ota yhteyttä THL:n tartuntatautilääkäriin puhelimitse, p. 029 524 8557.

Kunnat pääsevät katsomaan järjestelmästä tekemiään epäily- ja selvitysilmoituksia. Sairaanhoitopiirit näkevät järjestelmästä alueensa epäilyilmoitukset, aluehallintovirastot ja Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) lisäksi myös selvitysilmoitukset.

Käyttäjätunnukset

Epäilyilmoituksen tekemiseen kunta ei tarvitse käyttäjätunnusta.
Selvitysilmoitukseen tarvittavan kuntakohtaisen käyttäjätunnuksen kunta saa Evirasta. Käyttäjätunnus haetaan käyttöoikeushakemuksella (docx).

Täytetyt lomakkeet lähetetään osoitteeseen Evira, Elintarvikehygieniayksikkö, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki tai sähköpostilla HYGInyhteinen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

THL toimittaa sairaanhoitopiireille ja Valviraan tunnukset järjestelmän käyttöön, aluehallintovirastot saavat tunnuksensa Evirasta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, p. 029 530 4271, annika.pihlajasaari at-merkki.gif : 1Kb evira.fi 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA