Ekstranet Pikantti

Pikantti on Eviran ja Maaseutuviraston (Mavi) uusi yhteinen ekstranet-palvelu, joka on tarkoitettu näiden virastojen toimialan viranomaisille. Pikantti on korvannut Eviran Eviranet-ekstranetin, jota ei enää päivitetä ja joka suljetaan loppusyksystä 2018.

Evira, Mavi ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta yhdistyvät 1.1.2019 Ruokavirastoksi. Pikantti jatkaa Ruokaviraston ektranet-palveluna.

Pikantin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa

 • Käyttäjätunnuksen saadakseen käyttäjän tiedot täytyy rekisteröidä Pääsynhallintasovellukseen (eli hän saa Pääsynhallintasovelluksen käyttöoikeuden): Pääsynhallinnan käyttäjätunnus on myös Pikantti-ekstranetin käyttäjätunnus.
 • Saatuaan käyttäjätunnuksen käyttäjä lue itselleen salasanan Pikantin kirjautumissivun kautta Crowd-sovelluksessa.
 • Salasanan luotuaan käyttäjä pääsee kirjautumaan Pikantti-ektranettiin.

Eviran osalta Pikantin käyttöoikeus voidaan myöntää pääsääntöisesti seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

 • Eviran toimialalla työskentelevät virkamiehet  ja viranhaltijat,
 • valtuutetut tarkastajat, näytteenottajat ja muut vastaavat ryhmät.

Pääsynhallintasovelluksen (IAM) käyttöoikeuden hakeminen

 • Täältä voit katsoa Pääsynhallinnan ohjevideot.
 • Alla ohjeet eri kumppaniryhmille käyttöoikeuden hakemiseksi.
 • Hakemuksen puoltamisen ja hyväksymisen jälkeen hakija saa Pääsynhallintasovelluksen tunnukset sähköpostitse kolmessa viestissä. Tämän jälkeen hän voi luoda avainlukulistan osoitteessa https://paha.meta2.fi/avainluku.

1) Virkamies tai viranhaltija maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalalla, jos sinulla ei ole vielä Pääsynhallintasovelluken tunnuksia, niin esimiehesi tai organisaationne toinen IAM-vastaava vie tietosi sovellukseen. Tätä varten esimiehesi/IAM-vastaava tarvitsee seuraavat tiedot:

 • henkilötunnus
 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite ja sähköpostiosoite)
 • kunta tai yhteistoiminta-alue jossa työskentelet (kunta ja valvontayksikkö käyttäjät)
 • virkanimike.

2) Virkamies tai viranhaltija muulla, kuin MMM:n hallinnonalalla, hakee Pääsynhallinnan käyttöoikeuksia tällä lomakkeella.

3) Muut kuin virkamiehet ja viranhaltijat, sekä pääsääntöisesti muiden kuin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan organisaatioiden virkamiehet ja viranhaltijat  hakevat Pääsynhallintasovelluksen käyttöoikeuksia tällä lomakkeella

 • Huom! Lomakkeen lisätietoja-kenttään merkitään esimerkiksi yhteistyöryhmä tai projekti, johon kuuluu ja eviralaisen yhteyshenkilön nimi.

 

Käyttäjätuki

 • Pääsynhallintasovelluksen käyttäjätuki: Paasynhallinta@evira.fi
 • Pikantin salalasana ja kirjautuminen: kayttovaltuus@mavi.fi
 • Eviranetin käyttäjätuki:  Eviranet@evira.fi


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA