Metsänviljelyaineisto MEVI

Metsänviljelyaineiston sähköisenasiointipalvelun, MEVI-tietojärjestelmän käyttäjäksi voi rekisteröityä metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin kuuluva metsänviljelyaineiston toimittaja.

Sähköisen asiointipalvelun avulla asiakkaat voivat tehdä siemenkeräysilmoituksia, hakea kantatodistuksia ja ilmoittaa muihin EU-maihin markkinoiduista siemen- ja taimieristä.

Evira seuraa järjestelmän avulla siementen alkuperäketjua metsästä tai metsäpuiden siemenviljelyksiltä karistamolle, myöntää kantatodistukset ja valvoo metsänviljelyaineiston kauppaa EU:n sisämarkkinoilla. Järjestelmän avulla palvellaan perusaineistoasiakkaita ja Metsäntutkimuslaitosta tarjoamalla heidän käyttöönsä siemenviljelysten suunnittelussa ja hoidossa tarvittavat tiedot ja dokumentit verkkopalvelun välityksellä. Järjestelmää käytetään myös valvontatietojen kokoamiseen ja raportointiin.

Metsänviljelyaineiston tietojärjestelmä sisältää Eviran ylläpitämät valvontarekisterit, joita ovat metsänviljelyaineiston toimittajarekisteri, perusaineistorekisteri ja kantatodistusrekisteri. Metsänviljelyaineiston toimittajarekisteri sisältää tiedot rekisteröidyistä toimipisteistä ja asiointipalvelun käyttäjiksi rekisteröidyistä käyttäjistä. Rekisteröitymisvelvollisia toimittajia ovat metsäpuiden siementen ja taimien tuottajat sekä metsänviljelyaineiston markkinoijat ja maahantuojat.

Perusaineistorekisteri sisältää tiedot hyväksytystä perusaineistosta. Perusaineistoa ovat metsäpuiden siemenviljelykset, siemenkeräysmetsiköt ja kasvulliseen lisäykseen hyväksytyt kloonit. Kantatodistusrekisterissä on tiedot kaikista Suomessa myönnetyistä kantatodistuksista.

Lisätietoa rekisteröitymisestä ja palvelusta:
ylitarkastaja Kari Leinonen p. 029530 5055

MEVI-tietojärjestelmään